Pek çok branşta karşılaşılan ve sık bir sorun olan tendinit ve ya tendinozlardan basitçe bahsedeceğiz. Fizyoterapist ve sağlık ekibinin en uygun tedaviyi uygulayabilmeleri için bu rahatsızlıkları ayırt etmeleri önemlidir. Antrenörlerin de sık karşılaşılan bu durum hakkında bilgisi olması gerekmektedir.

Tendinit, tendonun iltihaplanmasıdır ve kas-tendinöz ünite çok ağır, çok ani bir gerilim kuvvetiyle akut olarak aşırı yüklendiğinde meydana gelen mikro yırtıklardan kaynaklanır. Burada kelimenin sonunda bulunan -it eki iltiphaplanmayı gösterir.

Tendinoz, kronik aşırı kullanıma yanıt olarak tendon kollajeninin dejenerasyonudur, tekrarlayan zorlanma yaralanmalarında olduğu gibi, tendonun iyileşmesi ve dinlenmesi için zaman vermeden aşırı kullanıma devam edildiğinde tendinoz ortaya çıkar. 

Lokalize ağrı, şişme, sıcaklık ve kızarıklık gibi semptomlar tendinite atfedilirken, çoğu durumda aslında tendinozda da bu durumlar görülebilir.

Tendinit ve tendinoz arasındaki fark hakkındaki kafa karışıklığı yaygındır. Genellikle tendinit olduğu varsayılan birçok yaralanma aslında tendinozdur.

(Heber M.,2011) makalesinde tendiniti, tendinopatinin ilk aşaması olarak belirtir; ikinci evre olarak tendinoz, üçüncü evre olarak rüptür belirtilir.

Tendinitin, tendinozun ilk aşaması olduğu fikri, mikro yırtıkların ve iltihaplanmanın kolajen dejenerasyonunun öncüsü olduğunu varsaymaktadır. Yırtık liflerin, skar dokusunun ve kalsifikasyonun (dokuda kalsiyum tortularının birikmesi) sadece bazen tendinosis ile birlikte bulunduğunu ve inflamatuar hücrelerin tendinoz ile birlikte nadiren bulunduğunu göstermektedir, bu da tendinitin tendinoza sekonder olarak ortaya çıktığı hipotezini desteklemektedir.

Tendinit ve tendinozu ayırt etmenin en önemli nedeni, farklı tedavi hedefleri ve zaman çizelgeleridir. Tendinit için en belirgin tedavi hedefi, tendinozda olmayan bir durum olan iltihabı azaltmaktır.

Kaynaklar

  1. Heber M. Tendinosis vs. Tendinitis. Elite Sports Therapy. [Accessed 16 September 2011].
  2. Evelyn Bass, Tendinopathy: Why the Difference Between Tendinitis and Tendinosis Matters,2012.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.