Patlayıcı kuvvet, üretilen kuvvet miktarı ile birlikte kuvvetin üretildiği hızı belirlediğinden, atletik performansın önemli bir bileşenidir. Patlayıcı kuvvet, hızlanma, yön değiştirme ve sprint gibi çeşitli atletik görevler için önemlidir. Patlayıcı kuvvet olmadan, takım sporları ile ilgilenen sporcular müsabakada hem kuvvet üretip hem de tepkiyi absorbe edemeyeceklerdir.

Patlayıcı kuvvetle ilişkilendirilen fiziksel bir nitelik “reaktif kuvvet”tir. Reaktif kuvvet, gerilme kısalma döngüsünü kapsayan ve kas boyunun kısaldığı, kasın kuvveti absorbe edebilme (konsantrik faz), kas boyunun sabit kaldığı, amortisman (stabilize etme veya kontrol etme) ve son olarak kasın boyunun uzadığı, kuvvetin üreildiği (eksantrik faz) yeteneğini ifade eden fiziksel bir olgudur. 

Patlayıcı kuvvet = maksimum hızda üretilen kuvvet

Reaktif kuvveti ölçmenin bir yöntemi, bir sporcunun reaktif kuvvet indeksini hesaplamaktır. Reaktif kuvvet indeksi, sıçrama yüksekliği ile zemin temas süresi arasındaki orandır ve birincinin ikincisine bölünmesiyle hesaplanır.

Reaktif kuvvet indeksi skoru doğrudan kuvvet üretim hızıyla, yani patlayıcı kuvvetle ilgilidir.

Indeks puanları için bazı normlar vardır; 

•Orta: Reaktif Kuvvet Indeksi Puanı <1.5

•İyi: 1.5-2.0 

• Çok İyi: 2.0-2.5

•Mükemmel: >2,5 

Daha iyi bir reaktif kuvvet indeksi puanı ile çeşitli atletik görevlerdeki performansın gelişebileceğini biliyoruz. Etkili tepki verme yeteneği olmayan bir sporcu, yaralanma riski daha yüksek olan bir sporcudur. Sporcu maksimum patlayıcı kuvvet üretebilir, ancak bunu kontrol edemez ve kuvveti absorbe edemezse, yaralanma riski katlanarak artar.

www.athleticsci.com

ATHLETICSCI

Bir cevap yazın