Fiziksel ve zihinsel benlik arasında simbiyotik bir ilişki vardır. Zihinde olan her şey bedeni etkiler ve bedende olan her şey zihni etkiler. Ayrı kavramlar değil, birdirler.

Zihinsel antrenman spor psikolojisi değildir. Zihinsel antrenman, spor psikolojisinin bir bölümüdür. Daha geniş bir kategori içinde daha dar bir konudur. Burada soru, sporcuların daha yüksek seviyelerde performans göstermelerine yardımcı olabilir mi?’dir. Kısa cevap evet. Sporcular için zihinsel antrenman, atletik performansı artırabilir görünüyor.

Sporda zihinsel antrenman, düşünceleri zihinsel ve fiziksel olarak en iyi performansınızı sergilemenize yardımcı olacak şekilde hazırlamak anlamına gelir. Güven, odaklanma, kendine inanma ve motivasyon gibi zihinsel faktörler atletik performans için çok önemlidir.

Elit düzeyde, iyiyi büyükten gerçekten ayıran şey, zihinsel olarak hazırlanma ve baskı altında iyi performans gösterme yetenekleridir.

Meditasyon, Mindfulness, Kendi kendine konuşmak, Derin nefes, Hedef belirleme, Görselleştirme…vd. bazı zihinsel antrenman türleridir. Burada stratejilerin sporcular için doğru olduğunu bulmak önemlidir çünkü her strateji herkes için değildir. 

Araştırmalar, sporcular için zihinsel antrenmanın etkinliğini desteklemektedir. Slimani ve ark. (2017)’de yaptığı çalışmaya göre, Fiziksel antrenman artı zihinsel antrenman, tek başına fiziksel antrenmandan daha büyük güç kazanımlarına yol açar. Zihinsel antrenman ayrıca genel sağlığınızı iyileştirebilir ve stresi, kan basıncını ve dinlenik kalp atış hızını azalttığı gösterilmiştir. Kendinizi bir hareket (yani mükemmel bir sırt üstü çömelme) gerçekleştirirken görselleştirmek, daha iyi kinestetik farkındalık oluşturmanıza yardımcı olabilir ve bu da o belirli kaldırma/hareketteki genel becerinizi geliştirecektir. Zihinsel antrenman, tek başına fiziksel antrenmana kıyasla testosteronda daha büyük artışlara ve testosteron:kortizol oranında daha büyük bir artışa yol açar.

www.athleticsci.com

ATHLETICSCI

Kaynak

Slimani M, Taylor L, Baker JS, Elleuch A, Ayedi FM, Chamari K, Chéour F. Effects of mental training on muscular force, hormonal and physiological changes in kickboxers, 2017.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.