Bir sporcunun antrenman rejiminin nihayetinde başarılarında bir rol oynadığı düşünüldüğünde, ısınma ana endişe kaynağı olmalıdır. ⚠️ Aslında, hiçbir sporcu her antrenman kuvvet veya aerobik dayanıklılık antrenmanı yapmaz, ancak her antrenman bir ısınma içerir. 🚨

Sporcunuzun sezon boyunca herhangi bir fiziksel özelliği geliştirmekten daha fazla, ısınmaya zaman harcayacaktır. 💥

Isınmanın aslında üç ana hedefi vardır: ön aktivasyon, zihinsel ve duyusal hazırlık ve potansiyasyon 

https://static.wixstatic.com/media/f14a91_cbc49ff83b364339b3e83414aad5902a~mv2.png/v1/fit/w_300,h_300,al_c,q_5/file.png

Ön Aktivasyon: Vücudu Hazırlama

Bir ısınmanın ilk rolü, vücudu takip edecek fiziksel aktiviteye hazırlamaktır. İyi tasarlanmış bir ısınma, sonraki performansı potansiyel olarak artırabilecek bir dizi fizyolojik yanıt verebilir.❗️

Isınma için gerekli olan özelliklerden bazıları bir protokol ile ele alınabilir; 

Yükseltme-Aktivasyon: Kas sıcaklığını, core sıcaklığını, kan akışını, kas esnekliğini ve sinirsel aktivasyonu artırın. ♨️

Mobilizasyon: Aktivite sırasında kullanılacak hareket modellerine odaklanın.🤸🏻‍♀️

Potansiyasyon: Yaklaşan müsabaka / antrenmana hazırlık olarak vücut üzerindeki stresi kademeli olarak artırın.📈

Isınma sırasında hareket kalitesine daha fazla odaklanarak, antrenmanın sonraki kalitesi yükseltilebilir. Burada odak noktası esneklik değil, hareketliliktir. 😉

Zihinsel ve Duyusal Hazırlık

İyi tasarlanmış bir ısınma, sadece vücudu hazırlamakla kalmamalı, oyuncuyu odak noktasına ve öğrenme deneyimlerine açık hale getirmelidir. ℹ️

Oyuncular bir antrenmana geldiklerinde, merkezi sinir sistemlerinin durumu, uygulamanın onlar için ne kadar anlamlı olacağını etkiler.🧠

Potansiyasyon

Vücudu, zihni ve duyu sistemini hazırladıktan sonra, iyi bir ısınma, aktivasyon uyaranı ile antrenmanın hedeflenen sonucu arasındaki boşluğu kapatarak antrenmanın seansın başarısına doğrudan katkıda bulunmalıdır. Nihayetinde, iyi tasarlanmış bir ısınma, antrenmanın geri kalanının daha kolay görünmesini sağlamalıdır.💪🏼

Isınma bir kuvvet, güç veya hız antrenmanından önce geldiğinde, potansiyasyonun fizyolojik etkileri kullanılabilir. 🔥

ATHLETICSCI 

www.athleticsci.com

Bir cevap yazın